INTRODUCTION

จำนวนภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและจำนวนผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในเอเชีย และภูมิภาคแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ผู้คนมากมายเผชิญกับความทุกข์ทนภายหลังจากภัยพิบัติอันใหญ่หลวง ทั้งเหตุการณ์จากแผ่นดินไหวและสึนามิในหมาสมุทรอินเดียเมื่อปี 2004 และเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาลที่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 2015 จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่เราจะเตรียมตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการได้รับอันตรายจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ

“สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม” เป็นเกมแอปพลิเคชันบนมือถือเกมแรกที่พัฒนาโดย UNESCO กรุงเทพฯ ร่วมมือกับ​ บริษัท โอเพนดรีม จำกัด และได้รับการสนับสนุนจาก Japanese Funds-in-Trust (JFIT) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เล่นได้เรียนรู้วิธีการดูแลและป้องกันตัวเองรวมถึงผู้อื่นรอบตัวในสถานการณ์น้ำท่วม โดยมีผู้ดาวน์โหลดราว 100,000 คน จาก 140 ประเทศ ใน 4 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และ อินโดนีเซีย

ตามติดความสำเร็จของสายฟ้ามาด้วย “ทาน่าตะลุยสึนามิและแผ่นดินไหว” เกมใหม่ที่ถูกพัฒนาเพื่อดึงดูดให้ผู้เล่นเกมได้เรียนรู้วิธีการดูแลป้องกันตัวเองจากสถานการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ โดยมีความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดในทั้ง 3 ช่วงเวลาของภัยพิบัติ คือช่วงเตรียมพร้อม ช่วงรับมือ และช่วงฟื้นฟู เกมนี้มีทั้งในภาษาอังกฤษ อินโดนีเซีย และเนปาล และอาจแปลเป็นภาษาอื่นๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความสนับสนุนของ Red Cross และ USAID

Collaboration with